top of page

Privacy Beleid ATwerkvandaag

Privacybeleid voor Atwerkvandaag

Dit privacybeleid beschrijft hoe Atwerkvandaag persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en beschermt die door gebruikers van de website www.atwerkvandaag.nl worden verstrekt. Atwerkvandaag is toegewijd aan het beschermen van uw privacy en het naleven van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Lees dit beleid zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij uw persoonlijke informatie verwerken.

Welke informatie verzamelen wij?

Atwerkvandaag verzamelt de volgende persoonlijke informatie van gebruikers:

  • Naam, adres en contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres.

  • Geboortedatum, nationaliteit en geslacht.

  • Curriculum vitae (CV), waaronder werkervaring, opleiding en vaardigheden.

  • Andere informatie die u vrijwillig verstrekt, zoals uw foto, motivatiebrief en referenties.

  • ....

 

Waarom verzamelen wij deze informatie?

Atwerkvandaag verzamelt deze informatie om de volgende redenen:

  • Om uw sollicitatie te kunnen verwerken en uw geschiktheid te beoordelen voor openstaande vacatures.

  • Om contact met u op te nemen over vacatures die aansluiten bij uw profiel.

  • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Atwerkvandaag gebruikt uw persoonlijke informatie alleen voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld. Wij zullen uw informatie niet delen met derden, tenzij wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Hoe lang bewaren wij uw informatie?

Atwerkvandaag bewaart uw persoonlijke informatie zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld. Wanneer uw informatie niet langer nodig is, wordt deze veilig vernietigd.

Hoe beschermen wij uw informatie?

Atwerkvandaag neemt alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers zich bewust zijn van het belang van gegevensbescherming en wij zorgen voor regelmatige trainingen op dit gebied.

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonlijke informatie in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie. Neem contact met ons op als u van een van deze rechten gebruik wilt maken.

Wijzigingen in dit beleid

Atwerkvandaag kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie op de website te plaatsen. Controleer deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van de nieuwste actualiteiten en veranderingen binnen het privacy beleid.

bottom of page