top of page
 • Foto van schrijverATwerkvandaag

De meest voorkomende ongelukken op het werk

Het werk is een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven en het is van vitaal belang dat we op onze werkplek veilig zijn. Helaas komen ongelukken op het werk vaak voor en kunnen deze leiden tot verwondingen of zelfs de dood. In deze blog bespreken we de tien meest voorkomende ongelukken op het werk en geven we een uitleg per ongeluk. Onze bedoeling is om bewustzijn te creëren en te informeren over deze gevaren op de werkplek, zodat werkgevers en werknemers gezamenlijk actie kunnen ondernemen om deze ongelukken te voorkomen. Laten we samen werken aan een veiliger werkomgeving voor iedereen.


 1. Slip, trip and fall accidents Dit zijn ongelukken die voortkomen uit uitglijden, struikelen of vallen op werkplekken, vaak veroorzaakt door gladheid, obstakels of ongelijke oppervlakken.

 2. Verkeersongevallen Dit zijn ongelukken die plaatsvinden tijdens het reizen voor zakelijke doeleinden, zoals wanneer werknemers in hun eigen voertuig of in een bedrijfsvoertuig rijden.

 3. Lifting injuries Deze ongelukken ontstaan wanneer werknemers zware lasten optillen of verplaatsen zonder de juiste hulp of uitrusting.

 4. Repetitieve stress injuries Dit zijn verwondingen die ontstaan door het herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde bewegingen, zoals het tikken op een computertoetsenbord of het heffen van voorwerpen.

 5. Machinerieongelukken Dit zijn ongelukken die veroorzaakt worden door het gebruik van machines op de werkplek, zoals verwondingen door onbedoeld contact met bewegende delen.

 6. Elektrische schokken en brandwonden Dit zijn verwondingen die veroorzaakt worden door elektriciteit op de werkplek, zoals door blootstelling aan geïsoleerde delen of door brand.

 7. Bijt- of steekwonden Dit zijn verwondingen die veroorzaakt worden door bijtende of stekende dieren op de werkplek, zoals bij landbouwers of parkwachters.

 8. Vergiftigingen Dit zijn verwondingen die veroorzaakt worden door blootstelling aan giftige stoffen op de werkplek, zoals chemische producten of vervuild water.

 9. Verstikkingsongelukken Dit zijn ongelukken die plaatsvinden wanneer een werknemer wordt gedood door verstikking, zoals door het inademen van giftige gassen of door vast komen te zitten in een smalle ruimte.

 10. Stress en mentale verwondingen Dit zijn ongelukken die veroorzaakt worden door de mentale en emotionele spanningen op de werkplek, zoals burn-out of depressie.

Het is belangrijk om te weten dat veel van deze ongelukken op de werkplek voorkomen kunnen worden door adequate veiligheidsmaatregelen en training voor werknemers. Werkgevers moeten er alles aan doen om hun werknemers te beschermen tegen deze gevaren.

Комментарии


Комментарии отключены.
bottom of page